tdme

Waardebepaling achteraf

“Waardebepaling achteraf is een mooi principe. In Nederland is de bekendste pionier op dit gebied Martijn Aslander. Waar het op neerkomt is dat je bij waardebepaling achteraf je niet vooraf een prijs afspreekt voor je nog te leveren diensten of producten, maar achteraf gaat bepalen wat de waarde ervan is. Niet alleen de waarde voor de opdrachtgever, maar misschien heeft het jou ook wel het een en ander direct opgeleverd. Waardebepaling achteraf voelt als een reële manier om elkaar te helpen. Die misschien beter in balans is dan het afspreken wat iets gaat kosten.”
Bron: www.melodiefabriek.nl

Wie doet het (nog)

Anno 2012 is er (veel) druk op allerlei budgetten en vliegen de verhalen over recessie je om de oren. Is waardebepaling achteraf dan het antwoord? Of kiezen ondernemers van de zekerheid van een (vooraf) afgesproken prijs?